طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات

شرکت پولاد کالا با تکیه بر تخخص بالای نیروس متعهد و متخصص خود پتانسیل های لازم را جهت طراحی وساخت تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با حوزه های مختلف کاربری های مختلف طناب فولادی دارا می باشد

طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات:

شرکت پولاد کالا با تکیه بر تخخص بالای نیروس متعهد و متخصص خود پتانسیل های لازم را جهت طراحی وساخت تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با حوزه های مختلف کاربری های مختلف طناب فولادی دارا می باشد. بر همین اساس فهرست دستگاهها و ماشین آلات قابل تولید در شرکت پولاد کالا به شرح ذیل اعلام می گردد. بدیهی است بر اساس نیاز مشتریان، سایر دستگاهها و ماشین آلات نیز در این شرکت قابل طراحی و تولید می باشد.

فهرست