شگل ها

حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و به بار٬ از شگل استفاده می شود.

شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود

موارد ایمنی و بازرسی کار با شگل (shackles):

علامت شناسایی و میزان ظرفیت مجاز و علامت کیفیت روی بدنه ی شگل(Shackles) حک می شود.

۲از به کار بردن شگل(Shackles) های بدون علائم سازنده ، تناژ و خودداری کنید.

۳قبل از کار و قبل از برگرداندن شگل(Shackles) به انبار شگل ها را از لحاظ ضعیف شدگی ، آسیب دیدگی ، خوردگی ، زنگ زدگی ، کج شدگی و بازرسی کنید.

۴پین شگل(Shackles) را از لحاظ سالم بودن ، صاف بودن ، خمیدگی ، ترک خوردگی و هرگونه آسیب دیگر بازرسی کنید.

۵پین شگل(Shackles) باید به راحتی و با کمترین نیروی لازم درون چشمی شگل قرار گیرد و محکم شود.

۶پین هایی را که رزوه ی آن خراب شده به کار نگیرید.

۷از قرار دادن میله ی گرد ، پیچ ، مفتول و به جای پین شگل خودداری کنید زیرا بار باعث خمیدگی آنها می شود.

جابه جا کردن پین های شگل(Shackles) های مختلف با اندازه های متفاوت ممنوع است .

۹اگر مقدار ضعیف شدگی شگل(Shackles) و اجزای آن بیش از ۱۰% مقدار اولیه ی آن باشد شگل(Shackles) را به کار نگیرید .

۱۰هرگونه عملیات کار گرم نظیر جوشکاری روی اجزای شگل(Shackles) ممنوع است

۱۱برای شناسایی شگل(Shackles)های ناایمن از شگل های ایمن ، از سیستم کدهای رنگی استفاده می شود.در این سیستم تجهیزاتی که به هر دلیل ناایمن هستند رنگ قرمز داشته و باید از رده خارج شوند و تجهیزاتی که مورد تأیید ایمنی می باشند رنگ سبز دارند.

۱۲پینهای پیچی شگل(Shackles) را هنگام استفاده پس از محکم کردن مقدار کمی به آرامی شل کنید تا از باز شدن آن هنگام برداشتن بار جلوگیری شود.

۱۳برای افزایش ضریب ایمنی ، از اشپیل برای جلوگیری از در رفتن ناگهانی پین شگل(Shackles) استفاده می شود.

۱۴شگل(Shackles) برای تحمل نیروهای عمودی طراحی شده است نیروهای جانبی و مورب موجب تنش و آسیب دیدگی در شگل خواهد شد .

۱۵اگر سیم بکسل بدون چشمی باشد هنگام کار با شگل احتمال آسیب دیدگی و پارگی سیم بکسل بسیار زیاد خواهد بود.

اگر دهانه ی شگل(Shackles) بیش از اندازه باز شود پین به درستی درون آن قرار نمی گیرد که این امر خطرناک است.

۱۷اگر از چند اسلینگ برای جابه جایی بار استفاده می کنید از شگل(Shackles) نعل اسبی که به اندازه ی کافی بزرگ است استفاده کنید تا چشمی های اسلینگ به طور ایمن روی قسمت نعل اسبی قرار گیرند . قلاب جرثقیل حتما باید روی پین شگل(Shackles) قرار داشته باشد.

۱۸معمولا شگل(Shackles) های D شکل برای جابه جایی بار با زنجیر به کار می روند.

۱۹ضربه و حرکت بار روی شگل(Shackles) می تواند باعث شل شدگی و در رفتن پین شود که در این صورت امکان سقوط بار وجود دارد.برای جلوگیری از این کار از پین های پیچ و مهره ای یا اشپیل دار استفاده کنید.

۲۰برای جابه جایی ورق های بزرگ فلزی از نوعی شگل مخصوص برای این کار استفاده می شود که پین آن از درون سوراخ ورق فلزی وارد شده و شگلبه قلاب جرثقیل وصل می شود .

۲۱فاکتور ایمنی در طراحی شگل(Shackles) ها ۶ برابر SWL آنها است.

۲۲همواره شگل(Shackles) ها را به طور مناسب نگهداری و حمل کنید .

۲۳عادت کنید که حتی برای جابه جایی های کوچک بار پین و مهره ی شگل(Shackles) را محکم و کامل ببندید.

۲۴هرگونه چکش کاری و آهنگری بر روی شگل(Shackles) به منظور رفع آسیب های آن ممنوع است.

۲۵قلاب جرثقیل همواره روی پین شگل قرار می گیرد نه روی قسمت نعلی شکل.

۲۶هرگز به شگل(Shackles) حامل بار شوک وارد نکنید زیرا باعث آسیب دیدگی می شود.

۲۷شگل(Shackles) های آسیب دیده را به هیچ عنوان به انبار برنگردانید بلکه به تأیید بازرس مجرب برسانید.

۲۸شگل ها را در جای تمیز و خشک و عاری از گرد و غبار نگهدارید و از خوردگی آنها نیز محافظت کنید.

۲۹شگل(Shackles) هایی که دچار ضعیف شدگی شدید هستند از ناحیه ی قوسی شکل و پین آن به راحتی قابل شناسایی هستند آنها را به کار نگیرید.

۳۰اضافه بار منجر به تغییرات خطرناک در ساختمان شگل(Shackles) می شود . پین خم شده و شگل(Shackles) کشیده و دهانه ی آن نیز دچار تغییر می شود . از شگل(Shackles) متناسب با ظرقیتش بار بلند کنید.

۳۱چشمی های شگل(Shackles) را بازرسی کنید تا با یکدیگر در یک راستا باشند و از شگل(Shackles) های تاب خورده استفاده نکنید.

فهرست